ช่องทางสำหรับการติดต่อเรา

พิชวัชร ลัคนาธิติ (กอล์ฟ)
Email : me@shayennn.com
โทร : 02-077-2827

แต่ทั้งนี้ไม่มีชาเย็นขายเหมือนชื่อเว็บนะครับ