ว้า เข้ามาเร็วไปนะยังเขียนไม่เสร็จเลย แต่ยังไงก็ตามผมมีนี่ให้อ่านไปพลาง ๆ ก่อนนะ
CV2020en

แล้วก็มีรับจ้างติดตั้งระบบด้วย ที่เคยทำก็ Hotspot พร้อมระบบเก็บ Log

Competition

  • ACM ICPC 2018 Asia Regional Participate — Neko No Mimi team
  • RoboSub2019 semi-final participate — I took responsibility for image processing software.
  • ASC20-21 finals participate — team