ว้า เข้ามาเร็วไปนะยังเขียนไม่เสร็จเลย แต่ยังไงก็ตามผมมีนี่ให้อ่านไปพลาง ๆ ก่อนนะ
CV2020en

หรือถ้าอยากเห็นเกรดก็ที่นี้เลย
Transcript

Competition

  • ACM ICPC 2018 Asia Regional Participate — Neko No Mimi team
  • RoboSub2019 semi-final participate — I took responsibility for image processing software.
  • ASC20-21 finals participate — team